όροι και Προϋποθέσεις

Ενώ προσπαθούμε να συνεργαστούμε με αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν σπίτια που όλοι πληρούν το IRC τη στιγμή που έχουν σχεδιαστεί, οι αρχιτέκτονες δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους τοπικούς κώδικες των χώρων όπου μπορούν να χτιστούν αυτά τα σπίτια και ορισμένα από αυτά τα σχέδια θα μπορούσαν επομένως δυνητικά δεν λειτουργεί για το οικοδομικό σας έργο.

Διαφορετικές πολιτείες, κομητείες και δήμοι μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για εργασία σε τριώροφα σπίτια ή άλλα σενάρια όπου συνήθως υπάρχουν αυστηρότεροι κωδικοί δόμησης.

Πριν ξεκινήσετε να χτίζετε το σπίτι σας, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσετε ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κτιριακούς κωδικούς όπου ζείτε, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό δομών να επανεξετάζει και να σφραγίζει τα σχέδια όταν υποβάλλετε αίτηση για τοπικές άδειες οικοδομής.

Σε περίπτωση που επιβληθεί οποιαδήποτε ευθύνη στα παθητικά σχέδια, η ευθύνη των παθιασμένων σχεδίων, είτε πρόκειται για εσάς είτε για οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε για τα σχέδια σπιτιού όταν τα αγοράσατε και τα παθητικά σχέδια δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε λάθος συνέβη καθ ‘όλη τη διαδικασία κατασκευής του σπιτιού σας.

Οροι χρήσης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης (αυτοί οι «Όροι») συνιστούν τη νομική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και των παθών παθών και υπαγορεύουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και χρήσης οικιακών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω αυτής της πλατφόρμας ή άλλων πλατφορμών ανήκει στην επιχείρηση.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από την εταιρεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους που καθορίζονται εδώ, καθώς και ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτό ως νομικά δεσμευτική συμφωνία.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα και τον ιστότοπό μας

Αυτός ο ιστότοπος και η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από χρήστες που θεωρούνται ενήλικες σύμφωνα με τη νομοθεσία των αντίστοιχων χωρών τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτήν την πλατφόρμα για να χρησιμοποιήσετε ή να αγοράσετε σχέδια από αυτόν τον ιστότοπο σε καμία περίπτωση, εάν δεν θεωρείτε ενήλικες.

Τι δεν μπορείτε να κάνετε

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τη λίστα πραγμάτων που δεν επιτρέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες νόμους, παρόντες ή μελλοντικούς, καθώς και νόμους, κανόνες, διατάξεις ή άλλες δικαστικές αρχές που ισχύουν στην αντίστοιχη περιοχή σας.
Δεν επιτρέπεται σε καμία μορφή να μοιράζεστε εικόνες, βίντεο ή υλικό που δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε υλικού καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν μπορείτε να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε οποιοδήποτε άτομο.
Δεν μπορείτε σε καμία μορφή ή μορφή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες με παράνομους τρόπους ή να παραβιάσετε την ασφάλεια του ιστότοπου ή να “αποκόψετε” πληροφορίες χωρίς γραπτή άδεια.
Η πολιτική απορρήτου μας
Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς και περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου μας στον οποίο μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας και να καθορίσετε τους όρους απορρήτου σας όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την πλατφόρμα καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες της. Χρησιμοποιώντας τα Πάθη Σχέδια, συναινείτε στη συλλογή και κοινή χρήση διαφόρων δεδομένων και πληροφοριών όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου μας. Αποδέχεστε επίσης ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση με την πολιτική απορρήτου μας και ότι ενδέχεται να επιλέξουμε να αλλάξουμε οποιονδήποτε και όλους τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν.

Παραγγελία οικιακών σχεδίων από τον ιστότοπό μας

Η σύντομη περιγραφή

Συμφωνείτε ότι τα παθητικά σχέδια δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα για οτιδήποτε συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την κατασκευή οποιουδήποτε σπιτιού, σπιτιού, γραφείου ή άλλου τύπου κτιρίου που μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί βάσει της αγοράς οποιωνδήποτε ψηφιακών ή φυσικών στοιχείων από αυτήν την πλατφόρμα. Συμφωνείτε επίσης ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα σχέδια ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε τοπική ή εθνική νομοθεσία στον τόπο κατοικίας ή οικοδόμησης, και ότι θα διασφαλίσετε τις απαιτούμενες άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσετε στο έργο και ότι τα Σχέδια Πάθους δεν μπορούν να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε μέρος του σχεδιασμού, της κατασκευής ή άλλων τμημάτων του έργου σας που μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε είδος βλάβης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ψυχικής και σωματικής φύσης σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, άτομο ή άλλη οντότητα.

Τα σχέδια που πουλάμε στις πλατφόρμες μας δημιουργούνται από σχεδιαστές ή αρχιτέκτονες (ο καθένας, «Pro»). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παθητικά σχέδια ενδέχεται να κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για αυτά τα σχέδια, παραχωρούμε σε αυτά τα δικαιώματα χρήσης των οικιακών προγραμμάτων σύμφωνα με το πακέτο που αγοράσατε. Όταν τα δικαιώματα ανήκουν σε έναν επαγγελματία, παραχωρούμε τα δικαιώματα από τον σχεδιαστή και εκχωρούμε εκ νέου αυτά τα δικαιώματα σε εσάς ή τα δικαιώματα παραχωρούνται απευθείας σε εσάς από τον επαγγελματία, ακόμα σύμφωνα με τις συμφωνίες αδειοδότησης που συμφωνήσατε μέσω της συναλλαγής.

Εμπλοκή σε μια συναλλαγή

Τα οικιακά πακέτα μπορούν να παραγγελθούν από τις πλατφόρμες μας πληρώνοντας το συμφωνημένο χρηματικό ποσό (καθορίζεται στη σελίδα για κάθε μεμονωμένο σύνολο οικιακών προγραμμάτων). Είστε υπεύθυνοι για όλους και όλους τους φόρους, τα έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή και δεν χρεώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιοδήποτε και όλα τα κόστη που σχετίζονται με την πιθανή απαίτηση για έλεγχο των σχεδίων από έναν μηχανικό ή άλλο επαγγελματία στην περιοχή σας για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους τοπικούς κωδικούς δόμησης. Οποιαδήποτε πολιτική επιστροφής χρημάτων περιγράφεται στη σελίδα μας με αποκλειστικό σκοπό. Τα σχέδια μπορούν να πωλούνται σε διάφορα νομίσματα, που καθορίζονται σε κάθε μεμονωμένη σελίδα.

Τα δωρεάν προγράμματα μπορούν να πωληθούν μέσω αυτού του ιστότοπου ή πλατφορμών και συμφωνείτε ότι τα παθητικά σχέδια μπορούν να μοιράζονται τις πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος αυτών των συναλλαγών με άλλες εταιρείες και ότι αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω της επιλογής τους, όπως τηλέφωνο, email, κείμενο / SMS, φυσικό email ή άλλους τρόπους, όπως με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος κλήσης, καθώς και προ-ηχογραφημένο μήνυμα.

Συμφωνείτε επίσης ότι τα Σχέδια Πάθους ενδέχεται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που έχετε παράσχει κατά την εξυπηρέτησή μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφόρων καμπανιών μάρκετινγκ, ενημερωτικών καμπανιών, ανάλυσης συμπεριφοράς, αναλυτικών στοιχείων και άλλων. Συμφωνείτε επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες με τρόπους που θεωρούμε κατάλληλους με εσωτερικά και εξωτερικά μέρη.

Προσαρμογή σχεδίων σπιτιών

Συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τα σχέδια σπιτιών ή να ζητήσετε από τρίτα μέρη να τροποποιήσουν τα σχέδια σπιτιών για εσάς, εκτός εάν η συναλλαγή που πραγματοποιήσατε σας έδωσε συγκεκριμένη άδεια να το κάνετε, και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της συμφωνίας θα ακυρώσει άμεσα και αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας αδειοδότησης. Τα δικαιώματα θα ανακληθούν και θα επιστραφούν είτε σε Πλεονεκτήματα είτε σε Σχέδια Πάθους και ενδέχεται να μην προσπαθείτε πλέον σε οποιαδήποτε μορφή ή μορφή να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα σχέδια σπιτιού όπου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα. Συμφωνείτε επίσης ότι η παραβίαση αυτής της συμφωνίας θα παρέχει στα παθητικά σχέδια και τα πλεονεκτήματα δίκαιη (όπως ορίζεται από έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητή τρίτου μέρους) αποζημίωση για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων και ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν εύλογων δαπανών που προκύπτουν από τα παθητικά σχέδια και τους επαγγελματίες με αφορά τον χειρισμό της παραβίασης των δικαιωμάτων σας.

Το δικαίωμα προσαρμογής των οικιακών σχεδίων

Συμφωνείτε ότι μόνο τα επιτρεπόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να προσαρμόσουν οποιαδήποτε οικιακά σχέδια που λαμβάνονται μέσω νόμιμης συναλλαγής με παθητικά πακέτα σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε ότι εάν επιθυμείτε να αλλάξετε, να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν οικιακά σχέδια που αποκτήθηκαν, ότι θα αποκτήσετε τις απαραίτητες άδειες μέσω νόμιμης συναλλαγής. Συμφωνείτε επίσης ότι θα προσπαθήσετε να τροποποιήσετε μόνο τυχόν σχέδια που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου, για τα οποία η συναλλαγή επιτρέπει την τροποποίηση και ότι γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπουν όλες οι επιλογές τη μεταφορά τέτοιων αδειών. Συμφωνείτε να επικοινωνείτε άνευ όρων με τα Σχέδια Πάθους σχετικά με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα αδειοδότησης και ότι η μόνη μεταφορά δικαιωμάτων αδειοδότησης εκτός της συμφωνίας αγοράς που καθορίζεται σε αυτήν τη σελίδα, απαιτεί γραπτή συγκατάθεση. Κανένα δικαίωμα αδειοδότησης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μέσω προφορικής συμφωνίας και οποιαδήποτε προφορική συμφωνία θεωρείται άκυρη χωρίς την άμεση έκδοση γραπτής επιβεβαίωσης.

Πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται από το Passion Plans

Τα παθητικά σχέδια μπορούν να επιλέξουν να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες εκτός της αδειοδότησης και της αδειοδότησης των οικιακών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται στην αναθεώρηση των οικιακών σχεδίων. Εάν ζητήσετε τέτοιες αναθεωρήσεις μετά την παράδοση ή ενδιαφέρεστε για υπηρεσίες εκτός της προαναφερθείσας νομικής συναλλαγής, αυτές οι υπηρεσίες θεωρούνται «περισσότερες υπηρεσίες». Περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται ανεξάρτητα και θα λάβετε μια προσφορά τιμής που θα καθορίζει μια επιπλέον χρέωση για την οποία θα είστε υπεύθυνοι για την αποδοχή των όρων που καθορίζονται στην εν λόγω προσφορά. Συμφωνείτε ότι δεν δικαιούστε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις οποιωνδήποτε οικιακών σχεδίων χωρίς να εμπλακείτε στη συναλλαγή περισσότερων υπηρεσιών και ότι το πεδίο αυτών των υπηρεσιών θα περιοριστεί στη συγκεκριμένη προσφορά που παρέχεται και θα συμφωνηθεί.

Συμφωνείτε επίσης ότι περισσότερες υπηρεσίες δεν θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες μηχανικού που απαιτούνται από τα τοπικά τμήματα κτιρίων για να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς κτιρίων, υπηρεσίες εκτίμησης κόστους, υπηρεσίες αξιολόγησης παρτίδων ή εκτίμησης, υπηρεσίες επισκόπησης κατασκευών ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το πραγματικό κτίριο του House Σχέδια ή / και συμμόρφωση με τους τοπικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς.

Τέλη που σχετίζονται με περισσότερες υπηρεσίες
Όταν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στη συναλλαγή περισσότερων υπηρεσιών, θα θεωρείται ότι συμφωνείτε να πληρώσετε το αναφερόμενο κόστος που αναφέρεται στη συγκεκριμένη προσφορά σας. Η πληρωμή καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά τη συμφωνία για την πραγματοποίηση των επιθυμητών αλλαγών των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Διάφορα

Χρησιμοποιώντας τις εν λόγω υπηρεσίες ή επισκέπτεστε τις διάφορες πλατφόρμες που ανήκουν στα Passion Plans, συμφωνείτε ότι η αλληλεπίδρασή σας με τέτοιες υπηρεσίες δεν αποτελεί κοινή επιχείρηση, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση πρακτορείου μεταξύ των διαφόρων μερών. Χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα και ότι θα ενημερωθείτε μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα πριν από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα και ότι η επίσκεψη σε αυτήν την πλατφόρμα αποτελεί συμφωνία για τους περισσότερους ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις.

Αποποίηση ευθυνών

Ενώ προσπαθούμε απολύτως να εφαρμόσουμε τα οικιακά μας σχέδια σύμφωνα με τους διάφορους κωδικούς οικοδόμησης που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να εγκριθούν εύκολα από το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιώντας συναλλαγές με την πλατφόρμα συμφωνείτε με το γεγονός ότι οποιοδήποτε προϊόν ότι αγοράζετε μέσω της πλατφόρμας μας παρέχεται «ως εγώ» και «ως διαθέσιμο» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, δεν υπονοείται ούτε αναφέρεται ρητά. Δεν κάνουμε υποσχέσεις ότι τα οικιακά σχέδια ανταποκρίνονται στους τοπικούς κανονισμούς, ούτε ότι θα μπορείτε να τα εγκρίνετε στην πολιτεία όπου τα αγοράζετε.

Συμφωνείτε ότι είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι χτίζετε το σπίτι σας τηρώντας τους απαραίτητους νόμους που ίσως χρειαστεί να συμμορφωθείτε και ότι δεν μπορούμε σε καμία μορφή ή μορφή να λογοδοτήσουμε για τυχόν ζημιές.

Υποβολή πληροφοριών στην πλατφόρμα

Όταν υποβάλλετε πληροφορίες στην πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι υποβάλλοντας πληροφορίες σε εμάς, μας παρέχετε απεριόριστα, αέναια, αμετάκλητα δικαιώματα και άδειες για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση και προβολή , μεταφράστε ή χρησιμοποιήστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες που μας υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Αυτό περιλαμβάνει την πώληση, την εξαγωγή, την προσφορά προς πώληση, την υποαδειοδότηση, την άδεια κάθε πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε σχέση με τη φύση αυτής της πλατφόρμας.

Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες σε εμάς, υποσχεθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να μπορείτε να μας εκχωρήσετε τέτοια δικαιώματα εξουσίας και ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι.

Συμφωνείτε επίσης ότι έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να έχουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και ότι μπορούμε να το πράξουμε με ή χωρίς προειδοποίηση, και ότι αυτό μπορεί να γίνει στην ευκολία μας για οποιονδήποτε λόγο. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να τερματίσουμε την πρόσβαση οποιουδήποτε μέρους στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υλικού που κοινοποιείται στην πλατφόρμα και ότι όταν τερματίσουμε αυτά τα δικαιώματα, τυχόν δικαιώματα θα επιστραφούν στον κάτοχο των αρχικών δικαιωμάτων.

Συμφωνείτε ότι η πλατφόρμα δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση κατά τον τερματισμό των δικαιωμάτων. Επίσης, μας παραχωρείτε τα δικαιώματα να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο που μας υποβάλλεται κατά την αποκλειστική μας κρίση, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της πραγματοποίησης αλλαγών στα σχέδια εσωτερικού. Συμφωνείτε επίσης ότι ενδέχεται να περιορίσουμε, να καταργήσουμε, να τερματίσουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην καταχώριση προϊόντων που θεωρούμε σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της αλλαγής της τιμής, της αλλαγής της περιγραφής, της αλλαγής των κατηγοριών και της αλλαγής τυχόν πληροφοριών που σχετίζονται με οποιαδήποτε λίστα προϊόντων.

Επιπλέον, συμφωνείτε να πληρώσετε οποιαδήποτε και όλα τα τέλη ή χρεώσεις που συμφωνήθηκαν και ότι η πλατφόρμα μπορεί να παρακρατήσει τα κέρδη που αντιστοιχούν στις χρεώσεις που μας οφείλονται.

Συμφωνώ με τους διάφορους όρους

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν τη σελίδα και συμφωνείτε να επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα για να παρακολουθείτε συνεχώς τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες λειτουργούμε. Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα, συμφωνείτε επίσης ότι αποδέχεστε την τελευταία έκδοση αυτών των όρων και ότι η χρήση σας ενεργεί ως δέσμευση για συμμόρφωση με την τελευταία έκδοση της σελίδας όρων και προϋποθέσεων.

Εκτός από την αποδοχή των όρων που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα, συμφωνείτε επίσης ότι εγκρίνετε και θα συμμορφώνεστε με όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε διάφορες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πολιτικής επιστροφής, της πολιτικής απορρήτου, της αποποίησης και των σελίδων πνευματικών δικαιωμάτων και ότι θα συνεχίζετε να ενημερώνεστε συνεχώς για τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αυτές και ότι η συνεχής χρήση της πλατφόρμας σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των σελίδων.

Η πολιτική επιστροφής

Αγοράζοντας οποιοδήποτε προϊόν από αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και αποδέχεστε την πολιτική επιστροφής που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε επίσης ότι η πολιτική επιστροφής που παρατίθεται στην ενότητα υποσέλιδου αυτού του ιστότοπου παραθέτει όλους τους όρους για πιθανώς επιστρεφόμενο προϊόν και ότι αντικαθιστά τυχόν προφορικές συμφωνίες. Συμφωνείτε ότι οι όροι που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα κατά τη στιγμή της αγοράς αποτελούν όλες τις νομικές έννοιες των λέξεων «πολιτική επιστροφής» και ότι οι όροι που αναφέρονται στη σχετική σελίδα είναι οι μόνοι που παραμένουν σε περίπτωση νομικής διαφοράς. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε προφορικές συμφωνίες δεν μπορούν να θεωρηθούν νομικά δεσμευτικές σε καμία περίπτωση.

Περιορισμοί ευθύνης

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέρος αυτής της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αγοράς προϊόντων που προσφέρονται από αυτήν την πλατφόρμα, συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιονδήποτε λόγο. Εάν έχετε προβλήματα με οποιοδήποτε μέρος των προσφορών αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως να εμπλέκεστε στην ενέργεια που μπορεί λογικά να θεωρηθεί ότι προκαλεί το συγκεκριμένο ζήτημα και να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οτιδήποτε σας προκαλεί προβλήματα. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου οτιδήποτε μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε απρόβλεπτα τέλη που σχετίζονται με την απόκτηση αδειών οικοδομής, ή οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών που ενδέχεται να θεωρείται ότι σχετίζεται με την κατασκευή ενός κτιρίου.

Παραίτηση από το δικαίωμά σας για αγωγές κατηγορίας δράσης, υποχρεωτική διαιτησία, επίλυση διαφορών και ισχύον δίκαιο όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας, συμφωνείτε να χειριστείτε τυχόν διαφορές με διαιτησία και συμφωνείτε να παραιτηθείτε από το δικαίωμά σας για αγωγές Class Class. Η χρήση της διαιτησίας που συμφωνείτε ότι οι διαφορές αντιμετωπίζονται σε ατομική βάση με τη χρήση της διαιτησίας. Συμφωνείτε ότι το δικαίωμά σας σε μια κριτική επιτροπή παραιτείται επίσης και συμφωνείτε ότι περιορίζετε τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφοράς. Με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας, συμφωνείτε ότι τυχόν διαφωνίες που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η εταιρεία θα επιλυθούν με διαδικασίες διαιτησίας που ορίζονται παρακάτω. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά καθορίζεται αποκλειστικά από τον διαιτητή και όχι από δικαστήριο, και ότι κάθε διεκδίκηση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο του, και ότι οι αξιώσεις άλλων ανθρώπων δεν μπορούν να συνδυαστούν. Με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας, συμφωνείτε ότι παραιτείτε το δικαίωμα δίκης από την κριτική επιτροπή και συμφωνείτε ότι κατανοείτε πλήρως τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση ενός χειρισμού διαιτητικών διαφορών.

Με τη διαιτησία να χρησιμοποιείται ως μέσο για τη διαχείριση διαφορών, συμφωνείτε ότι κατανοείτε ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση ουδέτερων διαιτητών και ότι κανένας δικαστής ή κριτική επιτροπή δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία. Ενώ η διαιτησία μπορεί να φαίνεται πιο επίσημη από μια δικαστική δίκη, η απόφαση της διαιτησίας είναι νομικά δεσμευτική με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δικαστικές δίκες. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τυχόν υποθέσεις διαιτησίας θα προωθηθούν στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας με τη χρήση του νόμου της Βόρειας Καρολίνας και ότι θα επιδιώξετε να τηρήσετε τη διαδικασία διαιτησίας.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε δημόσια σχόλια σχετικά με τη διαδικασία διαιτησίας, ούτε ότι θα μιλήσετε ποτέ για την επίλυση των διαφορών σας με μη ουσιώδη άτομα. Συμφωνείτε ότι η απόφαση και το αποτέλεσμα της διαφοράς θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικό ζήτημα και ότι δεν έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε δημόσια κανένα αποτέλεσμα.

Παρόλο που ίσως θέλουμε να περιγράψουμε αυτούς τους περιορισμούς στη διαχείριση διαφορών, είμαστε σίγουροι ότι η απόλυτη πλειοψηφία των διαφορών δεν θα πρέπει να περάσει από αυτήν τη διαδικασία, καθώς έχουμε μια πολύ ταλαντούχα ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που επιδιώκει να συνεργαστεί με τους χρήστες μας για να χειριστεί οποιαδήποτε ζητήματα που μπορεί να έχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν έχετε αγοράσει ένα σύγχρονο σχέδιο σπιτιού ή ένα αρχοντικό και αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αγορά σας, προχωρήστε στη σελίδα επικοινωνίας μας όπου ένα από τα μέλη της ομάδας μας θα χαρεί να σας βοηθήσει με την υπόθεσή σας. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι οι διαφορές είναι δυστυχώς μία από τις συνέπειες της λειτουργίας μιας επιχείρησης όπου έχουμε χιλιάδες άτομα που έρχονται από την πλατφόρμα μας κάθε μέρα, ελπίζουμε επίσης ότι καταλαβαίνετε την επιθυμία μας να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τέτοια ζητήματα πριν από τη χρήση της διαιτησίας. Τείνουμε να διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολύ αστικό τρόπο, κάτι που δεν απαιτεί την ανάγκη εξωτερικών μερών.

Όπως μπορείτε να δείτε από τη σελίδα μας σχετικά με, θα δείτε ότι ο κύριος στόχος μας με αυτήν την πλατφόρμα είναι να βοηθήσουμε στη μεταμόρφωση της διαδικασίας οικοδόμησης σπιτιών προς το καλύτερο και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας βιομηχανίας που συχνά θεωρείται αρχαία και δύσκολη να αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε μεγάλα χρηματικά ποσά για να αναπτύξουμε διάφορους πόρους για να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες σπιτιού στις προσπάθειες οικοδόμησης σπιτιών τους. Τα χρήματα που επενδύουμε σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι κυρίως για να βοηθήσουμε τον χρήστη μας να ενημερωθεί καλύτερα για τη διαδικασία, ώστε να αποφύγει πιθανά λάθη που διαφορετικά θα ήταν καταστροφικά και δαπανηρά για την αποκατάσταση. Δεν βγάζουμε χρήματα απευθείας από πολλούς από αυτούς τους πόρους, αλλά επιλέγουμε να τα αναπτύξουμε για να ωφελήσουμε τη βιομηχανία στο σύνολό της. Ελπίζουμε ότι η δέσμευσή μας σε αυτούς τους χρήσιμους πόρους δείχνει αφοσίωση στο να θέλουμε να βοηθήσουμε την οικοδομική βιομηχανία. Ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσει επίσης να δείτε ότι έχουμε καλές προθέσεις με την πλατφόρμα που χτίζουμε και ότι επιθυμούμε να φροντίσουμε για τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία. Με τη συνεργασία με τους χρήστες μας και με τον χειρισμό τυχόν διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν, στην πραγματικότητα μπορούμε να αναπτύξουμε την πλατφόρμα μας. Στην πραγματικότητα περιμένουμε ότι η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα είναι σε θέση να βοηθήσει με τυχόν εύλογες καταγγελίες που ενδέχεται να έχουν οι χρήστες μας και συχνά διαπιστώνουμε ότι πιστεύουμε ότι προχωρούμε πάνω και πέρα ​​από αυτό που θα μπορούσε λογικά να αναμένεται να βοηθήσει τους χρήστες μας.

Έχουμε γράψει αυτήν την εκτεταμένη σελίδα που παραθέτει τα δικαιώματά σας για να αποφύγουμε περαιτέρω διαφωνίες και να σας δείξουμε την προθυμία μας να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτή η σελίδα που περιγράφει τα διάφορα δικαιώματα του χρήστη βοηθά στην αποφυγή πρόσθετης σύγχυσης σε μεταγενέστερο στάδιο. Επιλέξαμε να περιορίσουμε τη δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων στη διαιτησία, δεδομένου του αποτελεσματικού χαρακτήρα της. Αποφεύγοντας τη χρήση της νομικής δίκης, και τα δύο μέρη μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο και χρήμα. Ενώ θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους χρήστες μας δίκαια, δεν θέλουμε επίσης να καταλήξουμε σε μια νομική διαμάχη που θα πάρει χρόνια για να επιλυθεί, αναγκάζοντάς μας να δώσουμε προτεραιότητα σε πολλές από τις άλλες πρωτοβουλίες μας που συνεχίζουμε εδώ.

Τροποποίηση αυτών των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα όποτε το επιθυμούμε. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε τους όρους είτε εν όλω είτε εν μέρει και κατά την αποκλειστική μας κρίση. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τις αλλαγές στους όρους κατά την έναρξη ισχύος τους. Οι αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις μας θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μόλις δημοσιευτούν, εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επιλέξουμε να αλλάξουμε τους όρους όπως επιθυμούμε και ότι η χρήση αυτής της πλατφόρμας από εσάς αποτελεί συμφωνία με τους ενημερωμένους όρους μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας για διαφορές

Συμφωνείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας επικοινωνίας που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο με τυχόν δυνητικές διαφωνίες και συμφωνείτε ότι θα περάσετε 30 ημέρες προσπαθώντας να επιλύσετε οποιαδήποτε πιθανή διαφωνία με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας προτού προχωρήσετε σε διαδικασία διαιτησίας.

Σχετικά με εμάς

Η πλατφόρμα που παρέχουμε εξακολουθεί να είναι ένας πολύ νέος ανταγωνιστής στη βιομηχανία εσωτερικών σχεδίων και κατανοούμε πλήρως ότι ενδέχεται να καταλήξουμε σε μια κατάσταση σε κάποιο σημείο που είναι λιγότερο από ιδανικό. Παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε κάθε περίπτωση, θέλουμε επίσης να καταλάβετε ότι προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο από όλους. Έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα που αντιμετωπίζει εκθετική ανάπτυξη στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξε μια απότομη καμπύλη μάθησης.

Ενώ η διευθυντική ομάδα πίσω από την πλατφόρμα έχει σε μεγάλο βαθμό ένα υπόβαθρο στον κλάδο της τεχνολογίας, όλοι οι κλάδοι είναι ελαφρώς διαφορετικοί. Η βιομηχανία πωλήσεων οικιακών σχεδίων είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα που έχει πολλές μεμονωμένες προκλήσεις που μπορεί να μην έχετε εμπειρία σε άλλους κλάδους. Ενώ ο ιδρυτής αυτής της πλατφόρμας είχε μια επιτυχημένη καριέρα σε άλλες πτυχές της βιομηχανίας τεχνολογίας, υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουν στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συνεργασίας με όλους τους διάφορους εμπλεκόμενους ανθρώπους.

Για να βελτιώσουμε επιπλέον αυτήν την πλατφόρμα, συνεργαζόμαστε στενά με τους χρήστες που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ποια διαδικασία είναι αυτή που περνούν. Οι χρήστες συχνά έρχονται στον ιστότοπό μας προτού δεσμευτούν για τη σχεδίαση σπιτιού που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για το μελλοντικό τους σπίτι, και εκτός από το να τους παρέχουμε τα σχέδια σπιτιών που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, τους παρέχουμε επίσης πρόσθετους πόρους. Ενώ κερδίζουμε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μας πουλώντας τα σχέδια που είναι διαθέσιμα εδώ, παρέχουμε πολλές πρόσθετες υπηρεσίες που φέρνουν μόνο ένα ελάχιστο ποσό εσόδων για εμάς, καθώς πιστεύουμε ότι μας βοηθά να οικοδομήσουμε μια αξιόπιστη επωνυμία που οι χρήστες μπορούν επιλέξτε να βασιστείτε. Προσπαθούμε να καθιερωθούμε ως ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας στην αγορά, αποτελώντας το πρώτο μέρος που οι επίδοξοι οικοδόμοι επιλέγουν να επισκεφθούν όταν μόλις ξεκινήσουν.

Χαιρετίζουμε τυχόν σχόλια που μπορεί να έχουν οι χρήστες μας για εμάς, όπως χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω την πλατφόρμα για να παρέχουμε καλύτερα πολλούς πόρους και υπηρεσίες που μπορεί να αναζητούν οι μελλοντικοί κατασκευαστές κατοικιών. Παρόλο που ενδέχεται να είμαστε σε θέση να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες από τους χρήστες μας εξετάζοντας τη συμπεριφορά τους στην πλατφόρμα μας, τα άμεσα σχόλια των χρηστών είναι εξαιρετικά πολύτιμα για εμάς. Προκειμένου να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, σας προσκαλούμε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα πολιτικής απορρήτου.

Γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι μια μικρή απόφαση να ξεκινήσετε τη διαδικασία κατασκευής του σπιτιού σας και είμαστε περήφανοι που επιλέξατε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας εδώ μαζί μας. Παρόλο που δεν μπορούμε να περιμένουμε από εσάς να αγοράσετε από εμάς, εκτιμούμε ειλικρινά την υποστήριξη οποιουδήποτε από τους χρήστες που επιλέγουν να μας υποστηρίξουν οικονομικά, βρίσκοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό για το έργο τους στην πλατφόρμα μας. Ακόμα κι αν ενδέχεται να μην έχουμε το σχέδιο που αναζητάτε, σας συνιστούμε να το ελέγξετε αργότερα, καθώς προσθέτουμε συνεχώς και τους αρχιτέκτονες και τα σχέδια στην πλατφόρμα.

Το μόνο που μένει να πούμε είναι να σας ευχηθούμε καλή τύχη με οποιεσδήποτε φιλοδοξίες οικοδόμησης σπιτιού που έχετε, και ελπίζουμε ότι ακόμη και αν δεν επιλέξετε να αγοράσετε το σχέδιό σας μέσω μας, θα καταφέρετε να κερδίσετε αξία από την πλατφόρμα που έχουμε χτίσει.

Passion Plans
Logo
Login/Register access is temporary disabled